Rettigheder, ophavsret
Forhandling, konflikthåndtering
Bestyrelsesposter og -udvikling