Amtrup slægten

Ole Nielsen, Korshøj (1748? - 30/9-1798)
gift 3/10-1783 med
Anna Chrestensdatter (1756 - 16/3-1785)
gift igen med
Anne Marie Jensdatter (Riis) (1760 - ?)

Børn:
Ane (23/4-1786)
Christen (21/10-1787)
Ane Marie (25 ad? 1789)
Mette (27/3-1791)  
Apelone (30/12-1792)  
Maren (2/6-1795)  
Jens (25/5-1797)  

Ole Nielsen er fra Korshøj i Nøvling ved Vildbjerg. Børnene er fundet i kirkebogen. Der burde være en Niels, da jeg jeg tror, at Oles far er Niels Pedersen Vestergård fra Rødding. Men jeg kan ikke finde Oles fødsel i kirkebogen for Neuling og Vildbjerg og derfor ikke se hans fader. Dog er der to ødelagte poster mellem 1747 og 1748. Den ene kunne være Ole Korshøj, da han var 50 år, da han døde (1798). Desværre kan man heller ikke se mødrenes navne.

Folketællingen for 1787, Korshøj siger:

Fkt-1787; Nøvling - Korshøy ; 21;
115; Ole Nielsen; m; 40; gift,2; husbond / boelsmand
116; Anne Marie Jensdatter; k; 29; gift,1; hans kone
117; Anne Marie Kristensdatter; k; 15; ; Tienestefolk
118; Kiersten Jensdatter; k; 10; ; Tienestefolk

Ole Korshøjs liv var nok lidt kaotisk, da det ser ud til, at to af kans koner er døde fra ham. Som bonus kommer her udskrifter fra Nøvling sogns kirkebog, som den er afskrevet i en pdf-fil på www.hammerum-herred.dk. Citater fra kirkebogen er med rødt.

Egteviede: Den 6te Sept 1783 havde den i Kaarshøi Ole Nielsen Trolovelse med Anna Chrestens Dotter sammesteds; og den for mig meget bedrøvelige 3. Octbr. blev de Egteviede heri Neuling Kirke af Hr Hans Jac. Lillelund som forettede Vielsen kierligen paa mine Vegne; efterdie HERREN havde naadeligen behaget at bortkalde fra mig min fromme Salig Hustrue samme Dags Morgen. Gud see i' Naade til mig! Amen.

Dette ægteskab varede dog ikke længe:

Den 26. Decemb 1784 de døde den fromme Enke Karen Chrestens Dotter Kaarshøi i Alders 67. Aar.
Den 16. Martii 1785 døde hendes Dotter Ole Kaarshøis unge Kone Anne Chrestens Dotter i Barselsseng efter 2 dødfødte Døttre i Alders 29. Aar.

Her dør Oles første kone i barselsseng, og vi så også hendes moder, Karen Chrestensdatter, født i 1717. Ole og Anne Marie må nu være blevet gift, da de får børn; men det ses ikke i denne kirkebog. Måske er de gift i et andet sogn.

Den 23. April 1786 havde Ole Nielsen og Hustr Anne Marie Jens Dt af Korshøi til Daaben deres Dotter, kaldet Anna; hende frembar Anna Dorthea Skræder-Pige; Fadderne Chresten Nielsen, Niels Kiælsen?, Ingeborg Niels Dt, Abelone Knuds Dotter og Kiersten Jens Dotter.

Den 21. Oct. 1787 havde Ole Nielsen og Hustrue Anne Marie Jens Dotter af Kaarshøi til Daaben deres Søn, nævnet Kresten; hannem bar Maren Jens Dt af Holling? ; Faddere: Kresten Larsen, Kresten Nielsen og Niels Nielsen, Mariane Ivers Dt og Anne Krestens Dotter.

Det var Anne Maries og Krestens dåb. Fadderne er stort set de samme; men broderen Niels Nielsen og svigerinden Mariane Iversdatter er kommet med. De bliver gift i 1789. Chresten Nielsen kunne være Oles og Niels' bror.

Den 25. Febr 1788 døde Anne Marie Jens Dotter Kaarshøi 28 Aar.

Her fik jeg et mindre chock. Enten er det en fejl, eller Ole blev gift en tredie gang. I 1799 optræder jo en enke efter Ole Korshøj, som hedder Ane Kirstine. Men de følgende børn er med Anne Jensdatter.

Den 25. Octobr 1789 havde Ole Nielsen og Hustrue Anne Jens Dotter af Korshøi til Kirke-Daab deres Datter Anne Marie, hende frembar Mette Jens Dotter Volsgaard; Faddere vare: Anders Jensen, Niels Nielsen; Karen Jens Dotter, Anne Marie Krestens Dotter og Mariane Ivers Dotter.

Den 27. Martii 1791 havde Ole Nielsen og Hustrue Anne Jens Dotter af Kaarshøy til Kirke-Daab deres Dotter nævnet Mette; hende frembar Karen Jens Dotter; Fadderne: Ove Jensen, Christen Nielsen, Karen Peders Dotter, Maren Anders Dt og Anne Krestens Dotter.

Den 3o. December 1792 havde Ole Nielsen og Hustrue Anne Jens Dotter i Kaarshøi til Kirke-Daab deres hiemmedøbte Dotter nævnet Abelone; hvor hende frembar Kirsten Riis; Faddere vare: Thomas Hiortballe, Jens Riis, Karen Riis, Anne Kringelgaard, Chresten Vestergaards Kone

Den 2. juni 1795 havde Ole Nielsen og Hustrue Anne Jens Dotter af Korshøy til KirkeDaab deres hiemmedøbte Dotter nævnet Maren; hende frembar Mormoderen Maren Riis; Fadderne vare Christen Hoed, Anders Boelsgaard Hustrue og Søn, Peer Povelsens Hustrue Karen Anders Dotter og lille Anne Marie Peders Dotter.

1797, 25/5 - Ole Korshøj - Jens

Det var resten af børnene. Efter 1791 ser vi ikke Niels og Mariane som faddere. De har nok travlt med deres gårdhandler og deres egne børn. Jens er fra en afskrift af en liste.

1798, 3o/9 - Døde: Ole Nielsen Korshøi - 50

Her døde Niels Korshøj, kun 50 år gammel...

1799, 16/6 - Fødte: Ole Korshøis Enke - Ane Kirstine

...mens hans kone var gravid med Ane Kirstine.

1816, 10/3 - A. M. Korshøi føder en søn, Ole - uægte

Her var nok Ole Korshøjs datter på afveje. Og herunder ses Niels Nielsens søns vielse med broderen Ole Korshøjs datter i Nøvling kirkebog!

1823, 25/3 - Peder Olling og Maren Korshøi vies

Og herunder dør datterens 'uægte' søn.

1823, 16/4 - Ole Nielsen Korshøi - 7 Aar

Jeg har ikke fundet dødsdagen for Oles enke.

 
 Siderne vedligeholdes af Torben Amtrup