Amtrup slægten
Niels Pedersen (Vestergaard) (1725 - 11/11-1794) 
gift 11/9-1748 med
Mette Olesdatter (1722 - 29/5-1792)

Børn:
Ole (1748? - 30/9-1798)
Christen (10 Trinit 1753 - ?)
Hans (Indica? 1756 - ?)
Christen (Palm-1760 - ?)
Niels (3. adv. 1762 - ?)
Niels (17/10 1764 - 1856) 

Niels Vestergaard er fader til gl. Niels Amtrup. Han er født i Vildbjerg sogn (Rødding), hvor han boede i Vestergaard. Kirkebogen viser, at Niels Vestergaard blev far til ovenstående 6 børn. Den første Christen og den første Niels må være døde tidligt. 

I folketællingen fra 1787 ser man kun de to voksne i Vestergård, med to tjeneste piger. Niels Nielsen tjener i Ejsingkjær. Ole er flyttet til Korshøj, og Hans og Christen er nok i militæret. Samtidig finder vi Maren Pedersdatter i et (aftægts?)hus i Rødding. Alderen (58) passer med, at hun var Mariane Iversdatters mor. Hun må også være søster til Niels Pedersen, da Niels Nielsen og Mariane Iversdatter er søskendebørn. (Iver Pedersen kan ikke være bror til Niels Pedersen, da Peder Iversen ikke har en søn, som hedder Niels).

Skifteprotrkollen (Lundenæs og Bøvling Amter 1756 Oluf Nielsen, Korshøj i Nøvling sogn. 31.1.1799. VII, fol.13, 21B.) afslører (flg. Margit Jørgensen), at sønnen Hans i 1799 bor i Koldkjær i Vinding sogn, og at Ole bor i Korshøj. Disse to er altså brødre til gl. Niels Amtrup. Oles datter Maren blev gift med Niels' søn Peder Olling. De er altså søskendbørn Lige som gl. Niels og Mariane.

Børge Henriksen har fundet to af sønnerne i lægdsrullen for Vildbjerg:
1790, Hans Nielsen, lb-nr 29, 34 år, 68 tommer, tient 9 aar, gaardbeboer, gaar ud af rullen.
1790, Christen Nielsen, lb-nr 30 30 år, 63 tommer, opholdssted Feldberg.
1792, Christen Nielsen, lb-nr 30/23, 35 år. 63 tommer, F.P. 95 (fripas).

Børge Henriksen bemærker, Ole og Niels kan være i et andet lægd, men at Niels Nielsen burde være i rullen for Vildbjerg. Desuden, at sønnerne er ret høje, hvilket stemmer med, at Gl. Niels Nielsen skulle være en stor mand.

I følge kirkebogen fik Niels Pedersen og Mette Olesdatter to børn, der hed Christen, og to, der hed Niels. Jeg har endnu ikke kunnet finde noget om de to først fødte. Man må gå ud fra, at de er døde som spæde.

 Siderne vedligeholdes af Torben Amtrup